اثرگذاری استنادی همکاری های علمی پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی کرمان بر اساس داده های پایگاه سای ول

اثرگذاری استنادی همکاری های علمی پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی کرمان بر اساس داده های پایگاه سای ول

این پژوهش با هدف مطالعه اثرگذاری استنادی و کیفیت مقاله­ های مشارکتی پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی کرمان طی سال­های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ میلادی، به مطالعه ۱۷۰۶ مقاله متعلق به این دانشگاه در پایگاه اسکوپوس می پردازد. در این پژوهش سه شاخص اثرگذاری استنادی، درصد مقاله­ های پراستناد و درصد مقاله ­های منتشر شده در مجله­ های باکیفیت جهت مطالعه سطح کیفی تولیدات علمی مشارکتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان مورد استفاده قرار گرفت.

درصد تولیدات و اثرگذاری استنادی مقاله ­های با الگوهای ­تألیف متفاوت

۲۰۱۱-۲۰۱۵ ۲۰۱۵ ۲۰۱۴ ۲۰۱۳ ۲۰۱۲ ۲۰۱۱ شاخص الگوی ­تألیف
۶/۱ ۰ ۴/۱ ۱/۲ ۱/۲ ۴/۲ درصد تولیدات انفرادی

 

۳ ۰ ۶/۲ ۵/۲ ۵/۳ ۵/۳ اثرگذاری استنادی
۷/۳۱ ۹/۳۴ ۳/۳۲ ۹/۳۱ ۷/۲۷ ۹/۳۱ درصد تولیدات مشارکت سازمانی
۲/۲ ۵/۰ ۱/۱ ۲ ۵ ۳/۴ اثرگذاری استنادی
۳/۵۲ ۹/۵۱ ۵۱ ۳/۵۱ ۱/۵۷ ۵۰ درصد تولیدات مشارکت ملی
۴/۳ ۶/۰ ۱/۲ ۵/۳ ۳/۵ ۴/۷ اثرگذاری استنادی
۴/۱۴ ۲/۱۳ ۳/۱۵ ۸/۱۴ ۱/۱۳ ۷/۱۵ درصد تولیدات مشارکت بین­المللی
۵/۴ ۱/۱ ۷/۲ ۵/۴ ۳/۸ ۲/۸ اثرگذاری استنادی
۱۷۰۶ ۴۱۸ ۳۶۵ ۳۸۶ ۲۸۹ ۲۴۸ تعداد تولیدات کل
۳۸/۳ ۵۵/۰ ۱۲/۲ ۱۲/۳ ۵۲/۵ ۵۸/۵ اثرگذاری استنادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code