خدمات استخراج داده های پژوهشی

ارائه خدمات به دانشگاه ­ها، موسسات پژوهشی، سازمان­های سیاست گذاری علم و فناوری،پژوهشگران، اعضای هیئت علمی و دانشجویان، شرکت های دانش بنیان در زمینه استخراج داده ­های عظیم مربوط به سنجش علم و فناوری و تهیه گزارشات دوره ­ای:

DataExtracting

منابع استخراج داده های متداول پژوهشی؛

 • استخراج داده های خام، از پایگاه Scopus اسکوپوس -(۷۸میلیون رکورد)

 • استخراج داده های خام، از پایگاه Web of Science وب آو ساینس – (۷۰میلیون رکورد)

 • استخراج داده های خام، از پایگاه Crossref کراس رف – (۱۱۳میلیون رکورد)

 • استخراج داده های خام، از پایگاه PubMed پابمد – (۳۰ میلیون رکورد)

 • استخراج داده های تحلیل شده از پایگاه Incite

 • استخراج داده های تحلیل شده از پایگاه Journal Citation Reports

 • استخراج داده های تحلیل شده از پایگاه Essential Science Indicators

 • استخراج داده های تحلیل شده از پایگاه SciVal

 • استخراج داده های خام و تحلیل شده ، از سایر پایگاه­های اطلاعاتی و استنادی

 • استخراج داده از پایگاه های ثبت اختراعات (patent) ها، WIPO و…
 • تدوین گزارشات دوره ­ای بر اساس شاخص­های مختلف علم­ سنجی استخراج شده از پایگاه­ های مختلف

حجم استخراج:

استخراج از ۱۰۰۰ داده تا n میلیون رکورد

رکوردهای استخراج:
عنوان، چکیده، نویسندگان، ضرایب تأثیر، تعداد استنادات، رفرنس ها و… هر چه که مورد نظر شما باشد.

اختلاط داده ها:

امکان ارائه ی داده های مختلف از دو یا سه پایگاه، مربوط به یک رکورد مشترک نیز برای ما امکان پذیر است. برای مثال اگر یک رکورد هم در وب آو ساینس و هم در اسکوپوس نمایه شده باشد امکان استخراج مشترک داده ها مهیا است.

و یا برای مجلات نمایه شده در اسکوپوس که سایت اسکور دارند امکان ارائه شاخص IF از جی سی آر وجود دارد.