خدمات مشاوره ­ای

ارائه خدمات مشاوره ­ای به دانشگاه ­ها و سازمان­ ها در موضوعات مختلف مربوط به سنجش علم و فناوری:

Consultation

  • ارزیابی عملکرد پژوهشی

  • افزایش کیفیت و اثرگذاری فعالیت ­های پژوهشی

  • مقایسه عملکرد پژوهشی با سایر دانشگاه ­ها و سازمان­ های داخلی و خارجی

  • تدوین استراتژی­ های علم و فناوری

  • تعیین قابلیت ­های پژوهشی و اولویت­ های تحقیقاتی

  • ارتقاء جایگاه در نظام ­های رتبه بندی داخلی و بین­ المللی

  • استفاده از پلتفرم ­ها و نرم افزارهای متفاوت در زمینه سنجش علم و فناوری