خدمات نشریات علمی

ارائه خدمات به نشریات علمی کشور در زمینه:

  • ارزیابی عملکرد نشریات علمی بر اساس شاخص ­های مختلف سنجش علم

  • مطالعه جایگاه ملی و بین ­المللی نشریات علمی

  • انجام مطالعات استنادی نشریات علمی

  • کمک به نشریات علمی در راستای نمایه سازی در پایگاه ­های اطلاعاتی و استنادی داخلی و خارجی

  • ارتقاء کیفیت وب سایت نشریات علمی

  • اشاعه اطلاعات نشریات در رسانه های اجتماعی علمی

 فرم نمایه سازی مجلات